Trang chủ»Khóa học

CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU

STARTERS, MOVERS AND FLYERS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Family & Friends (Full 1-6) - Tiếng Anh dành cho các bé

  Khóa học dành cho thiếu nhi gồm bộ sách Family and Friends từ 1-6 (E-books hoặc full sách)

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

   

   

 • Đăng tại Online

  TOP SECRETS OF SUCCESSFUL EMPLOYABILITY

 • Mô tả ngắn khóa học

  Các bí mật về kỹ năng làm việc thành công (Siêu tiết kiệm)

  Khóa học gồm 10 bài cơ bản được Ms. Phương tích hợp kinh nghiệm thực tế và hướng dẫn phương pháp chuẩn bị các kỹ năng quan trọng trước khi bước vào việc học và công việc.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

   

   

 • Đăng tại Online

  UPPER INTERMEDIATE TO ADVANCED ENGLISH GRAMMAR SECRETS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Bí mật ngữ pháp Tiếng Anh từ Trung cấp đến Nâng cao (Siêu tiết kiệm)

  Khóa học gồm 17 bài được chắc lọc ngữ pháp Tiếng Anh từ trung cấp đến cao cấp. Sau khi học lectures,học viên sẽ được học lớp tutorials chuyên sâu.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

   

 • Đăng tại Online

  SPECIAL IELTS LEARNING PACKAGE

 • Mô tả ngắn khóa học

  Gói IELTS đặc biệt (Khóa học IELTS đặc biệt)

  Khóa học IELTS đặc biệt gồm các bài giảng (lectures) và học chuyên sâu 4 kỹ năng dựa trên giáo trình trọn bộ Mindset for IELTS cùng Ms. Phương trong các lớp tutorials.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

   

   

   

   

 • Đăng tại Online

  BUSINESS MANAGEMENT (AUSTRALIAN CURRICULUM)

 • Mô tả ngắn khóa học

  Quản lý kinh doanh (Chương trình gốc của Úc - Siêu tiện lợi)

  Khóa học dành cho các học viên muốn học kinh tế, thương mại v..v... (sinh viên, người đi làm và doanh nghiệp).

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

 • Đăng tại Online

  YEAR 1 TO YEAR 12 ENGLISH GRAMMAR FOCUS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Tập trung ngữ pháp Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 (Siêu tiết kiệm)

  Khóa học gồm các bài giảng Tiếng Anh ngữ pháp cơ bản dành cho các học viên từ lớp 1 đến lớp 12 từ chương trình nước ngoài.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

 • Đăng tại Online

  CONSUMER BEHAVIOR

 • Mô tả ngắn khóa học

  Hành vi người tiêu dùng (Chương trình nước ngoài Úc)

  Khóa học được biên soạn siêu ngắn gọn và dễ nhớ từ sách bản gốc của Úc gồm 12 chương dành cho cá nhân và các doanh nghiệp.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

 • Đăng tại Online

  SPECIAL CHINESE FOR BEGINNERS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Tiếng Trung cơ bản đặc biệt (Tiết kiệm thời gian)

  Khóa học tiếng Trung giao tiếp đặc biệt cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học gồm lectures & tutorials (Sách 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa & tài liệu Ms. Phương biên soạn bổ sung thêm).

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

 • Đăng tại Online

  BASIC TO INTERMEDIATE ENGLISH GRAMMAR SECRETS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Bí mật ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản đến Trung cấp (Tiết kiệm)

  Khóa học được biên soạn bởi Ms. Phương, tích hợp ngắn gọn gồm 18 bài học từ nhiều tài liệu nước ngoài.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Online: Google Meet or Zoom

   

 • Thời lượng

  Khóa học được chia thành 2 phần gồm 18 bài học

 • Part1
  Basic to Intermediate English Grammar Secrets - Part 1
  • LESSON 1 - PARTS OF SPEECH OVERVIEW
  • LESSON 2 - DETAILED PARTS OF SPEECH
  • LESSON 3 - DETAILED PARTS OF SPEECH (CONT.)
  • LESSON 4 - COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
  • LESSON 5 - SINGULAR AND PLURAL NOUNS
  • LESSON 6 - ARTICLES
  • LESSON 7 - PREPOSITIONS
  • LESSON 8 - CONJUNCTIONS VS INTERJECTIONS
  • LESSON 9 - EQUATIVE, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
 • Part2
  Basic to Intermediate English Grammar Secrets - Part 2
  • LESSON 10 - ADJECTIVE PHRASE
  • LESSON 11 - ADVERB PHRASE
  • LESSON 12 - NOUN PHRASE
  • LESSON 13 - MODAL VERBS
  • LESSON 14 - REPORTED SPEECH
  • LESSON 15 - INFINITIVES AND GERUNDS
  • LESSON 16 - TAG QUESTIONS
  • LESSON 17 - LINKING WORDS
  • LESSON 18 - SENTENCE TRANSFORMATION
 • Đăng tại Online

  STARTERS, MOVERS AND FLYERS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Family & Friends (Full 1-6) - Tiếng Anh dành cho các bé

  Khóa học dành cho thiếu nhi gồm bộ sách Family and Friends từ 1-6 từ Oxford University Press.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline : Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068 

   

 • SPECIAL IELTS LEARNING PACKAGE

 • Mô tả ngắn khóa học

  Gói IELTS đặc biệt (Khóa học IELTS đặc biệt) 

  Khóa học IELTS đặc biệt gồm các bài giảng (lectures) và học chuyên sâu 4 kỹ năng dựa trên giáo trình trọn bộ Mindset for IELTS cùng Ms. Phương trong các lớp tutorials.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  -Địa chỉ học offline: Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  -Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068 

   

   

   

   

   

   

 • UPPER INTERMEDIATE TO ADVANCED ENGLISH GRAMMAR SECRETS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Bí mật ngữ pháp Tiếng Anh từ Trung cấp đến Nâng cao (Siêu tiết kiệm)

  Khóa học gồm 17 bài được chắc lọc ngữ pháp Tiếng Anh từ trung cấp đến cao cấp. Sau khi học lectures,học viên sẽ được học lớp tutorials chuyên sâu.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline: Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

   

 • TOP SECRETS OF SUCCESSFUL EMPLOYABILITY

 • Mô tả ngắn khóa học

  Các bí mật về kỹ năng làm việc thành công (Siêu tiết kiệm)

  Khóa học gồm 10 bài cơ bản được Ms. Phương tích hợp kinh nghiệm thực tế và hướng dẫn phương pháp chuẩn bị các kỹ năng quan trọng trước khi bước vào việc học và công việc.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline: Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

   

 • BUSINESS MANAGEMENT (AUSTRALIAN CURRICULUM)

 • Mô tả ngắn khóa học

  Quản lý kinh doanh (Chương trình gốc của Úc - Siêu tiện lợi)

  Khóa học dành cho các học viên muốn học chương trình của Úc ở Melbourne, Australia (E-books & VCE Books)

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline : Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

   

 • vi du

 • Mô tả ngắn khóa học

  gioi thieu

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline : Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  - Email: tptopelearning2022@gmail.com

 • Thời lượng

  3 chuong - 27 bài - 180 phut / buoi

 • Part1
  Basic to Intermediate English Grammar Secrets - Part 1
  • LESSON 1 - PARTS OF SPEECH OVERVIEW
  • LESSON 2 - DETAILED PARTS OF SPEECH
  • LESSON 3 - DETAILED PARTS OF SPEECH (CONT.)
  • LESSON 4 - COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
  • LESSON 5 - SINGULAR AND PLURAL NOUNS
  • LESSON 6 - ARTICLES
  • LESSON 7 - PREPOSITIONS
  • LESSON 8 - CONJUNCTIONS VS INTERJECTIONS
  • LESSON 9 - EQUATIVE, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
 • Part2
  Basic to Intermediate English Grammar Secrets - Part 2
  • LESSON 1 - PARTS OF SPEECH OVERVIEW
  • LESSON 2 - DETAILED PARTS OF SPEECH
  • LESSON 3 - DETAILED PARTS OF SPEECH (CONT.)
  • LESSON 4 - COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
  • LESSON 5 - SINGULAR AND PLURAL NOUNS
  • LESSON 6 - ARTICLES
  • LESSON 7 - PREPOSITIONS
  • LESSON 8 - CONJUNCTIONS VS INTERJECTIONS
  • LESSON 9 - EQUATIVE, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
 • Part3
  Basic to Intermediate English Grammar Secrets - Part 2
  • LESSON 1 - PARTS OF SPEECH OVERVIEW
  • LESSON 2 - DETAILED PARTS OF SPEECH
  • LESSON 3 - DETAILED PARTS OF SPEECH (CONT.)
  • LESSON 4 - COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
  • LESSON 5 - SINGULAR AND PLURAL NOUNS
  • LESSON 6 - ARTICLES
  • LESSON 7 - PREPOSITIONS
  • LESSON 8 - CONJUNCTIONS VS INTERJECTIONS
  • LESSON 9 - EQUATIVE, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
 • YEAR 1 TO YEAR 12 ENGLISH GRAMMAR FOCUS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Tập trung ngữ pháp từ lớp 1 đến lớp 12 (Siêu tiết kiệm)

  Khóa học dành cho ngữ pháp căn bản từ lớp 1 đến lớp 12 (Thích hợp hỗ trợ học chung với chương trình bộ giáo dục)

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline : Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

   

   

 • CONSUMER BEHAVIOR

 • Mô tả ngắn khóa học

  Hành vi người tiêu dùng (Chương trình học nước ngoài)

  Khóa học được biên soạn và học trực tiếp cùng Ms. Phương, siêu ngắn gọn và dễ nhớ từ sách bản gốc của Úc gồm 12 chương dành cho cá nhân và các doanh nghiệp.

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline : Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

   

 • SPECIAL CHINESE FOR BEGINNERS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Tiếng Trung cơ bản đặc biệt (Tiết kiệm thời gian)

  Khóa học tiếng Trung giao tiếp đặc biệt cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học gồm lectures & tutorials (Sách 301 câu đàm thoại Tiếng Hoa & tài liệu Ms. Phương biên soạn bổ sung thêm).

  Ms. Phương (Thạc sỹ chuyên về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline : Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068 

   

 • BASIC TO INTERMEDIATE ENGLISH GRAMMAR SECRETS

 • Mô tả ngắn khóa học

  Bí mật ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản đến Trung cấp (Tiết kiệm)

  Khóa học được biên soạn bởi Ms. Phương, tích hợp ngắn gọn gồm 18 bài học từ nhiều tài liệu nước ngoài.

  Ms. Phương (Thạc sỹ về giảng dạy và đào tạo ở Úc)

  - Địa chỉ học offline : Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City)

  - Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

   

 • Thời lượng

  2 chương • 18 bài học

 • Part1
  Basic to Intermediate English Grammar Secrets - Part 1
  • LESSON 1 - PARTS OF SPEECH OVERVIEW
  • LESSON 2 - DETAILED PARTS OF SPEECH
  • LESSON 3 - DETAILED PARTS OF SPEECH (CONT.)
  • LESSON 4 - COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
  • LESSON 5 - SINGULAR AND PLURAL NOUNS
  • LESSON 6 - ARTICLES
  • LESSON 7 - PREPOSITIONS
  • LESSON 8 - CONJUNCTIONS VS INTERJECTIONS
  • LESSON 9 - EQUATIVE, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES
 • Part2
  Basic to Intermediate English Grammar Secrets - Part 2
  • LESSON 10 - ADJECTIVE PHRASE
  • LESSON 11 - ADVERB PHRASE
  • LESSON 12 - NOUN PHRASE
  • LESSON 13 - MODAL VERBS
  • LESSON 14 - REPORTED SPEECH
  • LESSON 15 - INFINITIVES AND GERUNDS
  • LESSON 16 - TAG QUESTIONS
  • LESSON 17 - LINKING WORDS
  • LESSON 18 - SENTENCE TRANSFORMATION
 • STANDEE FINAL page

  Tìm kiếm

  Các khóa học

  Liên hệ ngay để tư vấn

  Liên hệ copy

  Họ tên(*)
  Trường bắt buộc

  Điện thoại
  Invalid Input

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  Nội dung(*)
  Trường bắt buộc

  Gửi ngay

  Các khóa học chuyên sâu

  TP TOP E-LEARNING

  Địa chỉ học: Số 6, Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, T.P Thủ Đức (Vạn Phúc City), TP.HCM

  Hotline: 0931 042 119 - 0936 519 068

  Đại diện pháp luật: Ms. Phương Trần

  Giờ mở cửa: 9 a.m - 9 p.m

  Chia sẻ & Liên hệ

  fb fb fb fb fb fb

   

  Copyright TP TOP E-LEARNING